Forskudd på arv skattefritt narvik

forskudd på arv skattefritt narvik

Er du gift, er arv og forskudd på arv verdier du kan holde utenfor delingen ved et eventuelt samlivsbrudd, legger Poulsson til. Dette betyr at hvis kjøper i eksemplet over, i tillegg til kjøpesummen på 2 millioner kroner, skal betale 1,5 million til sin bror, blir altså foreldrenes utgangsverdi 3,5 millioner kroner. Tall for 2009 har ikke Statistisk sentralbyrå ennå, men det er er forventet at arve- og gavebeløpene er større enn i 2008. I mange tilfeller (som det også antydes i spørsmålet) forplikter imidlertid kjøper seg til i tillegg å betale en sum til egne søsken for at de får kjøpe boligen billig av sine foreldre. Rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven, etter forskrift. Brødrene har da i realiteten mottatt verdier for 1,5 millioner hver, men foreldrene må da skatte av en gevinst på 1 million kroner. forskudd på arv skattefritt narvik forskudd på arv skattefritt narvik

Fra: Forskudd på arv skattefritt narvik

Januar 2014 Det er bare arv eller gaver gitt etter nyttår som kommer inn under at arveavgiften er borte. Man har med andre ord sluppet unna skatt på verdistigning i arvelaters eiertid. Hvis foreldrene kjøpte for 2,5 millioner kroner og taksten nå er 5 millioner kroner, har de en urealisert gevinst på 2,5 millioner kroner. Utvalget foreslår blant annet å øke ektefellens arverett og redusere barns pliktdel. For 2010 utgjorde en halv.360 kroner. Eller er det en annen måte jeg kan gjøre dette på for å gjøre det mest mulig hensiktsmessig med tanke på skatt?

Om forskudd på arv skattefritt narvik

Vis alle innlegg av forskudd på arv skattefritt narvik →

En Kommentar på “Forskudd på arv skattefritt narvik”

  1. Du har full rett til. Forskjellen mellom gave og forskudd. Skal du gi bort utleieleiligheten.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *